Duurzaamheid:

ecologische, sociale en economische verantwoordelijkheid

Als bedrijf met meer dan 110 jaar traditie is de vooruitziende omgang met alle hulpbronnen essentieel voor de Kabelwerk Eupen AG. Permanente economische succes is alleen maar te bereiken, als economische, ecologische en sociale handelingen in harmonie met elkaar staan. Een verantwoordelijke en zekere ondernemingsbestuur, die zowel de rechten van de werknemers alsook de mensenrechten in rekening houdt, alsmede de milieubescherming en het kwaliteitsbeheer zijn vaste bestanddelen van het bedrijfsbeleid van de Kabelwerk Eupen AG.


Behoud van het milieu

Een voortrekkersrol overneemt Kabelwerk Eupen AG sinds jaar en dag bij de milieubescherming. Sinds begin van de jaren 80 zuivert een interne installatie het voor de productie benodigde koelwater. Om de CO2-voetafdruk te minimaliseren, investeeren we in milieuvriendelijke installaties met hoge energie-efficiëntie en gebruiken daarbij zo veel mogelijk milieuvriendelijke hulpbronnen. Sinds 2018 produceerd een zonne-energiecentrale eigen elektriciteit. Daarmee word niet alleen de administratie volledig met elektriciteit verzorgd, maar ook een deel van de vraag naar elektriciteit van de productie gedekt.

De verlichting in de productie en in de administratie wordt opeenvolgen op energiebesparende LED techniek omgesteld. In alle drie bedrijfsonderdelen worden sinds jaar en dag de  productie-gerelateerde afvalstoffen verminderd. In het pijpwerk is er vanaf 2014 een moderne recycling installatie in gebruik. Onze medewerkers sensibiliseren we voor de duurzame consumptie waardevoller hulpbronnen.

De certificaten ISO 9001, ISO 14001 en de conformiteitsverklaring volgens  RoHS en REACh bevetigen dit engagement. Kabelwerk Eupen AG respecteert ook alle relevante milieuaspecten en wettelijke voorschriften – daarvoor staat de certificering volgens ISO 14001.

De zonnepanelen met in totaal 6.000 zonnemodules en een geïnstalleerde prestaties van ong. 1.600 kWp.

Bewustzijn over de sociale verantwoordelijkheid

Corporate Social Responsibility (CSR) beoordeling voor ons transparant en ethisch gedrag.

De sociale verantwoordelijkheid betreft medewerkers, leverancier, partner, regionale Inrichtingen en instituties evenzeer. Als grote regionale werkgever is Kabelwerk Eupen AG zich bewust van deze verantwoordelijkheid.

Zekerheid en gezondheid van de medewerkers staan bij alle bedrijfsinvesteringen in het voorgrond. Om de zekerheid aan het werkplek consequent te garanderen, werden en worden goede arbeidsomstandigheden gecreëerd, die ervoor zorgen dat alle veiligheidsvoorschriften consequent ingehouden worden. In de zin van een stabiele levensplanning bieden we medewerkers werkgelegenheid op lange termijn met familie vriendelijke werkmodellen, die een evenwichtige Work-Life Balance mogelijk maken.

Kabelwerk Eupen AG bevordert taalrijke sociale en regionale projecten. We houden prioriteit rekening met regionale leverancier en dienstverlener. Het bedrijf steunt ook verschillende initiatieven voor de samenwerking met scholen en economie. De ambitie van Kabelwerk Eupen AG is, regionale opleidingsprogramma‘s in beslag te nemen en medewerkers in het bedrijf op te leiden. Sommige productieonderdelen worden ook door sociale inrichtingen uit de regio produceert.


Ethische vorderingen aan een eerlijk en betrouwbaar commerciële praktijk

De aandrijving aan succes en de dagelijke bedrijfsactiviteiten gaan hand in hand met natuurlijke ethische vorderingen. De communicatie met elkaar en met de zakenpartners is open en helder. Met onze marktgenooten staan we in een eerlijk concurrentie. Transparante prijsvorming en contracten bevorderen het vertrouwen van alle betrokkenen. In de geleefde waarden worden de hoge belang van de ethiek in commerciële praktijken gereflecteerd.

De klanten van het Kabelwerk Eupen AG profiteren van tietallen jaren ervaring. Dit engagement bouwt vertrouwen op. Alle opdrachten worden professioneel en competent uitgevoerd. Zo krijgen we een hoge meerwaarde voor onze klanten.

Ook in het omgang met ons medewerkers zijn we betrouwbaar en eerlijk. Werken in een team en het plezier aan het werk kenmerken de dagelijkse samenwerking. Goed uitgeruste werkplaatsen geven een omgeving waarin de medewerkers zich prettig voelen. Korte serviceroutes en snelle beslissingen dragen bij het goed werkklimaat in het Kabelwerk Eupen AG bij.

 


Betrouwbare relaties met leveranciers en FSC gecertificeerde toeleveranciers

Met zijn leveranciers onderhoudt Kabelwerk Eupen AG jarenlange betrouwbare relaties.. Hier gelden dezelfde principes zoals interne in het bedrijf. Kabelwerk Eupen AG verwacht en vereist ook van zijn leveranciers de inachtneming van alle wettelijke voorschriften ter bescherming van de gezondheid, voor zekere arbeidsomstandigheden en voor de eerbieding van de mensenrechten. Hetzelfde geldt voor de voorschriften voor milieubescherming, b.v. door het kopen van papier en houthaspels met FSC gecertificeerde herkomst.

 


Gedragscode van Kabelwerk Eupen AG

Deze Gedragscode definieert de principes van Kabelwerk Eupen AG en tegelijkertijd de eisen voor leveranciers en zakelijke partners van Kabelwerk Eupen AG met betrekking tot hun verantwoordelijkheid voor mens, milieu, veiligheid op het werk, gegevensbescherming en cyberveiligheid.

Das Kabelwerk Eupen AG sammelt anhand von Cookies Informationen über Ihren Besuch, um die Website zu verbessern und Social Media-Inhalte anzuzeigen. Bitte konsultieren Sie unsere Datenschutzerklärung für weitere Details, oder Sie stimmen zu, indem Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" klicken.

Cookie Einstellung für Kabelwerk Eupen AG

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf der Website der Kabelwerk Eupen AG zulassen. Das Kabelwerk befindet sich in der Stadt Eupen in Belgien. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalyseUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Social MediaUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus den Bereichen Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.