Privacyverklaring

Algemene informatie

Deze privacyverklaring geeft informatie over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonlijke gegevens door Kabelwerk Eupen AG.

Kabelwerk Eupen AG neemt de gegevensbescherming zeer serieus en verwerkt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke bepalingen.

 

Verwerking van contactgegevens

In principe verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om de activiteiten van KABELWERK EUPEN AG uit te voeren. Als u ons uw persoonlijke gegevens toestuurt, beschouwen wij dit als uw toestemming om uw gegevens te verzamelen en te verwerken voor het uitvoeren van de activiteiten van KABELWERK EUPEN AG. Mocht de verwerking verder gaan dan dit doel, dan zal het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen plaatsvinden met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering wordt gemaakt in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

Afhankelijk van uw specifieke situatie vindt u hieronder een overzicht van de te verwerken persoonsgegevens, de juridische gronden en de doeleinden van de verwerking:

 

Contactformulier

U kunt voor vragen, commentaren of bezwaren per e-mail met ons contact opnemen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw bericht. Uw gegevens worden zo lang opgeslagen, als nodig is voor de verwerking van uw bericht. Ook zouden uw gegevens aan een ander partnerbedrijf van KABELWERK EUPEN AG kunnen worden verstrekt om uw verzoek of klacht verder te onderzoeken. U vindt onze partners op onze website. Deze verwerking van gegevens is gebaseerd op ons rechtmatige belang om onze diensten te verbeteren.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich op de nieuwsbrief van KABELWERK EUPEN AG abonneren. Indien u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij uw e-mailadres opslaan en verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected].

 

Vacatures

Indien u een open sollicitatie naar ons stuurt of rechtstreeks solliciteert op één van onze gepubliceerde vacatures, dan verstrekt u aan ons uw persoonlijke gegevens. Door ons uw sollicitatie te sturen, beschouwen wij het als uw toestemming dat wij uw gegevens mogen verzamelen en verwerken met het oog op personeelsselectie. Wij garanderen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden dan personeelsselectie worden gebruikt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

Beheer van zakelijke relaties

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten en in het bijzonder in samenhang met het beheren van onze (potentiële en daadwerkelijke) klanten en (potentiële en daadwerkelijke) leveranciers, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens verkrijgen of deze verzamelen.

De verwerking van deze gegevens dient uitsluitend voor het beheren van onze zakelijke relaties en is daarom gebaseerd op ons rechtmatige belang. Wij zullen altijd rekening houden met uw persoonlijke rechten.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan een andere partneronderneming van KABELWERK EUPEN AG wanneer dit nuttig wordt geacht voor onze B2B-relatie. U vindt onze partners op onze website.

Indien de wettelijke voorschriften dit vereisen, kunnen de aan ons verstrekte gegevens ook ter beschikking gesteld worden aan de officiële bevoegde instanties en de toezichthoudende autoriteiten.

 

Sociale Media

Wij gebruiken social media kanalen als een aanvullende dienst en stellen daar informatie beschikbaar. Er zijn links op de website die verwijzen naar deze sociale media kanalen. Onze website is gekoppeld alleen aan de volgende social media kanalen:

LinkedIn: https://be.linkedin.com/company/eupen-cable

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCR80hPQVBSALUhZuoDLwexA/featured

De sociale-mediaplatforms zijn onafhankelijk informatiesystemen en onafhankelijk van de website van KABELWERK EUPEN AG. De privacyverklaring van de sociale-mediaplatforms geven een nauwkeurig overzicht van het gebruik van de gegevens aldaar:

Privacyverklaring LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Privacyverklaring Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de dienst Google Analytics, die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. De service maakt gebruik van cookies – tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruikers wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte. Door deze verkorting is de persoonlijke referentie van uw IP-adres niet meer nodig. Aangezien wij de zogenaamde IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd en een overeenkomstige overeenkomst voor de verwerking van contracten met Google hebben gesloten, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte al eerder ingekort.

U heeft de mogelijkheid om te voorkomen dat de cookie op uw apparaat wordt opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser aan te brengen. Er kan niet worden gegarandeerd dat u alle functies van deze website zonder beperkingen kunt gebruiken als uw browser geen cookies toestaat.

Bovendien kunt u een browser-plugin gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt verzonden en door Google Inc. wordt gebruikt. De volgende link brengt u naar de juiste plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of die door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen.

Wij gebruiken op onze website www.eupen.com cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor sommige onderdelen van onze website is het noodzakelijk dat de oproepende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.

Taalinstellingen en inloggegevens (contactformulier, MyEupen-klantenplatform) worden in de cookies opgeslagen en verzonden.

Eveneens passen wij op onze websites cookies toe, die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

Ingevoerde zoektermen
Frequentie van paginaweergaves
Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verworven gebruikersgegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen geanonimiseerd. Om die reden is het niet meer mogelijk de gegevens te koppelen aan de desbetreffende bezoeker.

Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers middels een banner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden zij op de hoogte gesteld van de verklaring inzake gegevensbescherming.

Het doel van het inzetten van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De analysecookies stellen ons in staat om te achterhalen hoe de website wordt gebruikt om zo ons aanbod voortdurend te optimaliseren.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site gestuurd. Om die reden heeft u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Als cookies voor onze website gedeactiveerd zijn, is het mogelijk dat niet alle functies van de website optimaal werken.

 

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onwettige of onbevoegde toegang of gebruik en tegen onopzettelijk verlies of schade van uw gegevens. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de huidige standaarden en procedures.

 

Rechten van de gebruiker

U heeft als gebruiker het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U heeft eveneens het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en uw persoonlijke gegevens te laten bewerken of verwijderen. Indien van toepassing kunt u ook het recht op dataportabiliteit uitoefenen.

In het geval van problemen, misbruik of vragen over de behandeling van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: [email protected] .

Indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

In het geval van verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kan een duidelijk bewijs worden verlangd als bewijs van uw identiteit.

 

Verwijderen van gegevens

Voor zover uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld het gegevensbehoud) en de door ons opgeslagen gegevens niet meer nodig zijn voor het beoogde doel, dan heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Indien een verwijdering van de gegevens niet mogelijk is, wordt de gegevensverwerking van de betrokken gegevens beperkt.

 

Bezwaarrecht

Als belanghebbende particulier kunt u te allen tijde gebruik maken van uw recht om bezwaar te maken en zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Als u de over u opgeslagen persoonsgegevens wilt wijzigen, blokkeren, verwijderen of informatie wilt ontvangen, of als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of toepassen van uw persoonsgegevens, of als u de door u gegeven toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op.

Contact

Kabelwerk Eupen AG
Malmedyer Straße 9
4700  EUPEN
België

E-mail: [email protected]

De vertrouwelijkheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. We herzien regelmatig ons beleid inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27-5-2020.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dabei Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern und Social Media-Inhalte anzuzeigen. Bitte konsultieren Sie unsere Datenschutzerklärung für weitere Details, oder Sie stimmen zu, indem Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" klicken.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.